Mở Tài khoản Giao dịch Forex Live theo 3 bước dễ dàng!

Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Cuba
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Iran
Unfortunately we do not offer our products to Japanese clients.
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Sudan
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Syria
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Bắc Triều Tiên
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Puerto Rico
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở U.S. Virgin Islands
Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho Khách hàng ở Guam

  • Best of Market spreads from 0 pips
  • 1 account 15 platforms
  • Over 200 tradable instruments
  • Instant execution with no slippage or delay
  • Flexible leverage up to 1:500

read more about Key advantages trading with IronFX

Điện Thoại: +44(0) 203 282 7777
 
Cảnh báo Rủi Ro: Sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao có thể mất hết vốn của Quý khách. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả Nhà Đầu Tư và Quý khách nên chắc chắn rằng Quý khách hiểu rõ các rủi ro liên quan.
Thanh toán