Bezpečnost prostředků

Jednička v oboru
IronFX je přední světový broker v online obchodování. S nabídkou více než 200 instrumentů - forex, drahé kovy, komodity, indexy, Americké a Anglické akcie, Služby IronFX využívají retailoví klienti z více než 180 zemí světa v Evropě, Asii, Blízkém východě, Africe a Latinské Americe.
Účty s předními bankami
IronFX využívá bankovní služby předních bank, jako je Westpac, Barclays, Santander, Unicredit, BNP Paribas, a další přední světové banky. Zmíněné banky jsou kompletně nezávislé a nevstupují do vztahu mezi IronFX a zákazníkem.
Oddělené klientské účty
Bezpečnost majetku klientů je klíčový element filosofie, firmy spolu s nepřekonatelnými obchodními podmínkami a klientským servisem. Celosvětovým uznaní kvality, spolehlivou reputací a mnohonásobnými oceněními za služby, si mouhou být naši klienti jisti že jejich majetek je spravován bezpečně, transparentně a čestně. IronFX vždy udržuje prostředky zákazníků striktně odděleně od vlastnich prostředků. Každý klientský účet má unikatní kódování, které zajišťuje, že jsou účty jen pro účely financování klientů. Klienti si mouhou být jisti že jejich majetek je v bezpečí.
Řízení rizika
IronFX poskytuje automatizovaný systém řízení rizika prostřednictvím svých světově oceněných obchodních platforem. Tento systém zajišťuje, že zůstatek na účtu klienta nikdy nebude záporný.

Varování před vysoce rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.

Varování před rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.