Společenská odpovědnost firmy

IronFX Global thrives on having a responsible corporate attitude. We at IronFX Global understand that our mission expands beyond our daily operations and that strong business ethics have an incalculably valuable impact on community development. We thrive on taking a responsible corporate attitude by supporting a wide range of philanthropic and charitable activities. IronFX Global goes the extra mile to follow all ethical standards, to engage constructively with local communities, and to assist in medical research and education.

Lékařský výzkum
Podpora komunit
Vzdělání
Pečujeme o blaho dětí

Varování před vysoce rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.

Varování před rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.